Dotace - Z + M servis - Specialista na tisková řešení

OP LZZ projekt

Název projektu:

Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců

Z + M Servis, spol. s r.o.

 

Registrační číslo projektu:

 

CZ.1.04/1.1.02/94.00111

 

Dne 1. 5. 2013 jsme zahájili projekt, který se týká rozvoje našich zaměstnanců v odborných znalostech, dovednostech a kompetencích.

 

 

 

Vzdělávání bude probíhat od 7/2013 do 5/2014 v těchto oblastech:

 

 • vzdělávání v odborných kompetencích,
 • Obchodně - ekonomických dovednostech,
 • ekonomicko-právních znalostech,
 • financích,
 • cizích jazycích.

 

k posílení naší konkurenceschopnosti na trhu. Projekt kromě 5 klíčových aktivit zahrnuje aktivitu Rovné příležitosti žen a mužů - podpoříme tak genderovskou rovnost. Do cílové skupiny jsme vybrali zaměstnance v počtu 35 osob, z toho 18 žen, 3 osoby do 25 let - znevýhodněné osoby na trhu práce. U účastníků projektu dojde k rozvoji profesních kompetencí, zvýšení odborné kvalifikace. Realizaci projektu plánujeme od 1. května 2013 do 30. června 2014 (14 měsíců), probíhat bude v naší školicí místnosti v sídle společnosti (Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava) a realizace dvoudenních kurzů mimo pracoviště) bude v pronajatých školicích místnostech v Moravskoslezském kraji. Školení provede dodavatel vzdělávání.

 

Dne 10. 6. 2013 vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.

 

Dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele služeb.

 

ZMS Výzva k VŘ 10.6.2013

 

ZMS Zadávací dokumentace k VŘ 10.6.2013 - sken

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název projektu:

Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Z+M servis spol. s r.o.


Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/23.00386
 
Dne 1. 8. 2009 jsme zahájili realizaci projektu Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Z+M servis spol. s r.o.

 

Dodavatelem vzdělávacích služeb byla na základě výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. se kterou byla  uzavřena smlouva.

 

 

V rámci projektu proběhla tato školení:

Pro top managemet:

 • Vedení a motivace
 • Strategie firmy
 • Změny, jejich implementace a řízení


 Pro obchodníky:

 • Tipy a triky pro obchodníky
 • Vyjednávání a argumentace v obchodní praxi
 • Komunikace v obtížných situacích
 • Time managemet


Pro THP pracovníky:

 • Vnitrofiremní komunikace
 • Komunikace v obtížných situacích


U účastníků došlo ke zvýšení odborné kvalifikace v potřebných oblastech, účastníci se naučili principům vnitrofiremní komunikace a seznámili se s užitečnými tipy pro obchodní činnost.

Průběžnou kontrolu, hodnocení kvality a efektivnosti vzdělávacích aktivit provádí každý měsíc externí evaluátor.

Realizace kurzu Komunikace v obtížných situacích je podpořena B-learningem.
B-learning doplňuje skupinový prezenční trénink, šetří čas. Prostřednictvím virtuální výuky je umožněna účastníkům komunikace s lektorem i po absolvování tréninku.

OPPI Marketing - výzva I


Společnost Z + M servis, spol. s r.o.  realizovala v roce 2008  v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) programu Marketing – výzva I

 • Projekt 6.2 M01/236 „Zvýšení  exportu  renovovaných tonerových kazet na slovenský trh
 • Projekt 6.2 M01/237 “Podpora exportu výrobků do Polska“

 

 

Realizací obou projektů bylo dosaženo podstatné navýšení prodeje výrobků společnosti Z + M servis, spol. s r.o. do vybraných sousedních zemí.

 

 

OPPI ICT v podnicích - výzva II

Společnost Z + M servis, spol. s r.o.  zahájila v roce 2009 realizaci projektu  v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) programu ICT v podnicích – výzva II

 

Projekt 2.2 ITP02/055 „ERP systém jako prostředek efektivního řízení podnikových toků ve společnosti Z + M servis, spol. s r.o.“

Projekt byl dokončen v únoru 2010.

 

 

 

OPPI ICT v podnicích - výzva III

Společnost Z + M servis, spol. s r.o. realizovala projekt s názvem „Rozšíření ERP pro zlepšení vnitřní organizace společnosti Z + M servis, spol. s r.o.“, č.projektu 2.2 ITP 03/663.

 

Projekt byl úspěšně dokončen v srpnu 2011.